Current page:  Home > Corporate performanceCorporate performance

Highway engineering

Release date: 2019.05.09


Engineering name

Cooperation unit

Yiba highway
Changjiang Road & Bridge

Zhongnan Road & Bridge

Zhongtian Road & Bridge

China Tiesiju

Eastern Alliance Construction

Yunnan Road & Bridge

China Railway 14th Construction Bureau

China Railway 20 Construction Bureau

Anhui Road & Bridge

China Railway 17th Construction Bureau

Armed police transportation

Chengdu Road & Bridge

CCCC 4th Highway Engineering Co., Ltd.

China Railway 5th Construction Bureau

China Railway 7th Construction Bureau

China 1st Highway engineering Co., Ltd.

China 2nd Highway engineering Co., Ltd.

Northern Road & Bridge

China Railway 3rd Construction Bureau

China Railway 11st Construction Bureau

Guzhu highway

Chutong Road & Bridge

Jiangxi Geo-engineering Corporate

China Railway 17th Construction Bureau

China 1st Highway engineering Co., Ltd.

Wuhan Municipal Construction Group

Changjiang Road & Bridge

Eastern Alliance Construction

China Railway Tunnel Group

Fujian Road & Bridge

Zhongtian Road & Bridge

China Railway 13rd Construction Bureau

China 2nd Highway engineering Co., Ltd.

China 4th Highway engineering Co., Ltd.

Henan Highway Road & Bridge

International Road & Bridge

CCCC Tunnel Engineering Company Limited

China Railway 3rd Construction Bureau

China Railway 4th Construction Bureau

Xianning Road & Bridge

Zhejiang TrafficEngineering Group

Shandong Tongda

Shiyan Shuanghuan

Yunshi highway

China 2nd Highway engineering Co., Ltd.

China 2st Highway engineering Co., Ltd.

Jiangxi Transportation Bureau

Huanan Road & Bridge

China Railway Port and Engineering Corporate

Changjiang Road & Bridge

Jiangnan highway

China Railway 23rd Construction Bureau

China Railway 11st Construction Bureau

Huangxian highway

Hubei Road & Bridge

China Railway 17th Construction Bureau

China 2nd Highway engineering Co., Ltd.

China 4th Highway engineering Co., Ltd.

Jiangxi Jizhou Construction Engineering Group

Hangrui highway

China Railway 20th Construction Bureau

China Railway 21st Construction Bureau

China Railway 5th Construction Bureau< Back >
Previous: None
Next: Provincial and ...

Sales department:
Manager Zhang
Mobile: +86-15972507075
Tel :+86-715-6668585
Fax :+86-715-6668585  

Add:
Shijingpu Industrial Zone, Yuyue Town, Jiayu County, Xianning City, Hubei Province, China
Mobile version